Fondacije


Marcel Hicter Fondation

2 Place M. Van Meenen  
1060 Brussels  
Belgium

tel: +32 2 641 8980
fax: +32 2 641 8981

email: contact@fondation-hicter.org
web: www.fondation-hicter.org

Opis: Marcel Hicter Fondation podupire kulturu demokracije u Europi i na međunarodnoj razini, organizira inovativne interdisciplinarne akcije, razvija kulturnu suradnju, organizira edukaciju u kulturnoj metodici posebno za edukaciju odraslih.

Programi:

  • eksperimentalni projekti; 
  • edukativni programi kulturnog menadžmenta; 
  • internacionalni program kulturnog razvoja; 
  • programi istraživanja europskih akcija; 
  • kulturne i građanske akcije.
Geografsko područje: međunarodni kontekst