Fondacije


Korea Foundation

Diplomatic Center Building, 10-11F  
Seoul Seocho P.O.Box 227  
Seoul, 137-602,  
Korea

tel: +82 (2) 3463-5600, 5601
fax: +82 (2) 3463-6075, 6076

email: webmaster@kf.or.kr
web: www.kofo.or.kr

Opis: Korea Foundation jedna je od najvećih fondacija u Aziji koja nastoji pridonijeti razumijevanju i suradnji Koreje i ostalih zemalja svijeta.

Programi:

  • Korean studies: poticanje korejskih studija u akademskim svjetskim centrima kroz sustav potpora institucijama koje žele osnovati ili unaprijediti studij korejske kulture i jezika;
  • Referentni materijali: Fondacija distribuira materijale knjižnicama, istraživačkim institutima i kulturnim organizacijama koji se bave korejskom kulturom;
  • Stipendije: za učenike i studente zainteresirane za korejsku kulturu;
  • Forumi i konferencije: u suradnji sa stranim partnerima, Fondacija sponzorira i organizira različite međunarodne forume i konferencije s temama važnima za Koreju;
  • Intelektualna razmjena: stručnjaci iz stranih zemalja posjećuju Koreju kako bi upoznali zemlju iz aspekta područja kojim se bave;
  • Kulturna razmjena: organiziranje izložbi o korejskoj umjetnosti u svjetskim muzejima, te koncertnih gostovanja;
  • Publikacije i mediji: izdavanje publikacija o korejskoj kulturi, povijesti, politici i društvu na stranim jezicima.
  Geografsko područje: međunarodni kontekst