Fondacije


 Foundation Charles Leopold Mayer pour le progrés de l' Homme

Chemin de Longeraie 9  
1006 Lausanne  
Switzerland

tel: 00 33 (0) 21 342 50 10
fax: 00 33 (0) 21 342 50 11

email: lausanne@fph.ch
web: www.fph.ch

Opis: Utemeljitelj je Fondacije francuski književnik, kemičar, istraživač, filozof i filantrop Charles Léopold Mayer. I danas Fondacija slijedi njegovu osnovnu zamisao: služiti znanosti i društvu, te pridonositi razvitku čovječanstva. Fondacija daje donacije i zajmove istraživačkim projektima i aktivnostima koje inovativno pridonose razvitku društva.

Programi: U pravilu, s 2/3 ukupnog proračuna Fondacija sufinancira projekte partnerskih organizacija s kojima sklapa ugovore i konvencije, dok je 1/3 rezervirana za izravne aktivnosti same Fondacije. U sedam prioritetnih područja djelovanja ubrajaju se: međukulturna razmjena i istraživanja, odnosi između države i civilnog društva, društvene inovacije i reforme, te borba protiv svih oblika društvene segregacije.

Geografsko područje: međunarodni kontekst