Fondacije


Arts Council of Lapland

Pl 8278 96101 Rovaniemi  
Finland

tel: +358-16-3277 200
fax: +358-16-310 663

email: info@artslap.fi
web: www.artslap.fi/english

Opis: Arts Council of Lapland orijentiran je napretku regionalne kulture i umjetnosti te internacionalnoj suradnji kroz rezidencijalne programe.

Programi: Fondacija potiče međunarodnu suradnju i razmjenu kultura kroz rezidencijalne programe.

Geografsko područje: međunarodni kontekst