Fondacije


 International Fund for the Promotion of Culture

UNESCO-Aschberg  
International Fund for the Promotion of Culture  
1, rue Miollis, 75732  
Paris Cedex 15,  
France

fax: (+33) 1 45 68 55 93

email: dir.aschberg@unesco.org
web: www.unesco.org/culture/ifpc

Opis: IFPC autonomna je i fleksibilna institucija unutar UNESCO-a s ciljem promicanja rada mladih umjetnika u svim disciplinama. To je jedino tijelo kojem se pojedinci i udruženja mogu izravno obratiti za pomoć u financiranju vlastitih projekata.

Programi: Djelatnost Fondacije trenutačno se temelji na UNESCO-ASCHBERG stipendijama za umjetnike, koje se dodjeljuju nadarenim pojedincima (ne starijim od 35 godina). Sredstvima se pokrivaju troškovi boravka i rada u kreativnim radionicama diljem svijeta s kojima je IFPC u pertnerskom odnosu.

Geografsko područje: međunarodni kontekst