Fondacije


Central European Foundation

Poľná 3 (vchod na Sasinkovej 12)  
811 08 Bratislava  
Slovak Republic

tel: + 421 2 572 041 29, 572 041 43, +421 918 707 397
fax: + 421 2 572 041 41

email: cef@cef.sk
web: www.cef.sk

Opis: Central European Foundation aktivno sudjeluje u kreativnom razvoju identiteta centralne Europe, podupire talentirane pojedince te širi umjetničke poruke Andyja Warhola. Osim toga, pomaže razvoj ekonomske suradnje unutar regije te naglašava važnost jednakosti žena, obzirom da one čine važnu društvenu silu u centralnoj Europi.

Geografsko područje: međunarodni kontekst (centralna Europa)